Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8546 e97d 420
Reposted byinmybetterworldcompletelydifferentSilentRulelottibluebellmyuhrafnoczekiwaniaOverseerSkretu
6764 9957 420
Reposted byczesciczolemheavencanwaitcatchbreathoflifeluuuuucky
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
Weź moją miłość
błagam
moją miłość
bo sama wiem
że nie pokocham
już nikogo tak
jak pokochałam Ciebie.
— Płatki róż
Reposted byzytafrytkatosia
7606 facd 420
Reposted byday11shadowchybaMySoupx3idosk8ultrafioletowa
nie umiem życzyć Ci źle

choć mi mówią

że na to zasługujesz

ale co ja poradzę

że zamiast nienawidzić Cię

wolę wiedzieć jak się czujesz.
— znalezione
Reposted byworthitlottibluebell12czerwcaheavencanwaitniebieskieoczy
i choć co noc

tysiące samotnych dusz

spogląda w to samo rozgwieżdżone niebo

to każdy z osobna

tęskni za kimś zupełnie innym.
— Brudne wiersze
Reposted byworthitlottibluebellxwyczesanagitarax12czerwcamerryxoxoheavencanwaitskraweksiebiegraywallMartwa13wonderwallbluejanepinulowanyaakoiammistakesectum-semprabanshegraywallspiritwalker
8546 e97d 420
Reposted byinmybetterworldcompletelydifferentSilentRulelottibluebellmyuhrafnoczekiwaniaOverseerSkretu
6764 9957 420
Reposted byczesciczolemheavencanwaitcatchbreathoflifeluuuuucky
Weź moją miłość
błagam
moją miłość
bo sama wiem
że nie pokocham
już nikogo tak
jak pokochałam Ciebie.
— Płatki róż
Reposted byzytafrytkatosia
7606 facd 420
Reposted byday11shadowchybaMySoupx3idosk8ultrafioletowa
nie umiem życzyć Ci źle

choć mi mówią

że na to zasługujesz

ale co ja poradzę

że zamiast nienawidzić Cię

wolę wiedzieć jak się czujesz.
— znalezione
Reposted byworthitlottibluebell12czerwcaheavencanwaitniebieskieoczy
8546 e97d 420
Reposted byinmybetterworldcompletelydifferentSilentRulelottibluebellmyuhrafnoczekiwaniaOverseerSkretu
6764 9957 420
Reposted byczesciczolemheavencanwaitcatchbreathoflifeluuuuucky
Weź moją miłość
błagam
moją miłość
bo sama wiem
że nie pokocham
już nikogo tak
jak pokochałam Ciebie.
— Płatki róż
Reposted byzytafrytkatosia
7606 facd 420
Reposted byday11shadowchybaMySoupx3idosk8ultrafioletowa
8546 e97d 420
Reposted byinmybetterworldcompletelydifferentSilentRulelottibluebellmyuhrafnoczekiwaniaOverseerSkretu
6764 9957 420
Reposted byczesciczolemheavencanwaitcatchbreathoflifeluuuuucky
Weź moją miłość
błagam
moją miłość
bo sama wiem
że nie pokocham
już nikogo tak
jak pokochałam Ciebie.
— Płatki róż
Reposted byzytafrytkatosia
8546 e97d 420
Reposted byinmybetterworldcompletelydifferentSilentRulelottibluebellmyuhrafnoczekiwaniaOverseerSkretu
6764 9957 420
Reposted byczesciczolemheavencanwaitcatchbreathoflifeluuuuucky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...